Δεν είμαι πια το Θύμα!

Δεν είμαι πια το Θύμα!

Από την συνέντευξη μου στην Ελένη “Δεν είμαι πια το Θύμα!”