Η ιστορία και η εξέλιξη του Coaching

Η ιστορία και η εξέλιξη του Coaching

Tο Coaching ξεκίνησε σαν μια  υπηρεσία που αφορούσε τον επιχειρηματικό και αθλητικό τομέα,ωστόσο, γύρω στο 1980, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων υγιών, χωρίς ψυχολογικές παθήσεις, οι οποίοι ενώ δεν χρειαζόταν να ακολουθήσουν κάποια θεραπευτική αγωγή, είχαν σημαντικές δυσλειτουργίες στην διαχείριση της καθημερινότητάς τους και κατά συνέπεια είχαν ανάγκη υποστήριξης και κινητοποίησης.

Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, ήθελαν κάποιον για να τους βοηθήσει με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο να ανακαλύψουν τι πραγματικά θέλουν, πως να βελτιώσουν τη ζωή τους και τις σχέσεις τους, πως να μπουν ξανά σε στοχευμένη δράση για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Έτσι δημιουργήθηκε το Life Coaching ή δίνοντας την ελληνική εκδοχή μπορούμε να πούμε προσωπική υποστήριξη ή προπόνηση ζωής.

Μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα το Coaching, αν το δούμε σαν μια συνεργατική διαδικασία που οι δύο συμβαλλόμενοι, Coach και Coachee, συναργάζονται για την επίτευξη των στόχων του δεύτερου, μέσα από τη σύνθεση και σύνδεση των στοιχείων του χαρακτήρα του, των συμπεριφορών του, των επιθυμιών του, ώστε να κτίσει το αύριο που ονειρεύεται.