Πώς δουλεύει το Coaching στη ζωή μας;

Πώς δουλεύει το Coaching στη ζωή μας;

Ξεκινώντας από την επιθυμία για καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή του, ο  Coachee μέσα από την  Coaching διαδικασία, θα αναγνωρίσει τις πιο βαθιές ανάγκες του, θα ιεραρχίσει εκ νέου τους στόχους του, θα εμπνευστεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, θα οδηγηθεί στη δράση. 

Μέσα από αυτοκαθοδήγουμενη μάθηση, νέους τρόπους σκέψης και εμπειρίας, θα αγγίξει άγνωστες πτυχές του εαυτού του, θα διευρύνει την συνειδητότά του.

Φεύγει από την περιφέρεια του κύκλου της ζωής του, όπου κυριαρχούν οι εξωτερικοί παράγοντες, εκεί όπου πάντα “φταίνε” οι άλλοι, το κράτος, η τύχη και επανέρχεται στο κέντρο του, πιστεύοντας ξανά στον εαυτό του, παίρνει το τιμόνι στα χέρια του και βιώνει το μέλλον που επιθυμεί.

Η διαδικασία του  Coaching ενισχύει τα άτομα να αναδείξουν και να δυναμώσουν τα πιστεύω και τις αξίες τους,  να επενδύουν στις προσωπικές τους δεξιότητες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών και των πράξεών τους, να προσφέρουν και να μοιράζονται με επίγνωση, αγγίζοντας έτσι, το μέγιστο δυναμικό τους.