Αν θα θέλαμε να δώσουμε ένα σύντομο ορισμό για το NLP, αυτός θα ήταν :  Μελέτη της δομής της υποκειμενικής εμπειρίας  και τέχνη της επικοινωνίας.

Στον Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό, συστηματικά συλλέγουμε μέσω της παρατήρησης και της εμπειρίας, γνώσεις και πληροφορίες, βάση των οποίων θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες τεχνικές, ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος σκέψης, συμπεριφοράς και συναισθηματικής ανταπόκρισης του ατόμου.

Νεύρο  :  μας δείχνει πως αλληλεπιδρά και συγχρονίζεται ο νους με το σώμα, βάσει των σημάτων που προέρχονται από τις αισθήσεις μας και ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, ο οποίος επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα και κατά συνέπεια τα συναισθήματά μας.

Γλωσσικός  :  ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τις λέξεις, το λόγο, επηρεάζει την εμπειρία μας. Η προσεκτική παρατήρηση στη χρήση της γλώσσας, μας οδηγεί στην επίγνωση του τρόπου που σκεφτόμαστε : πως αντιλαμβανόμαστε τις εμπειρίες μας και διαμορφώνουμε τις ιδέες μας, πως μπορούμε να τις επικοινωνήσουμε στους άλλους, ώστε να είναι ξεκάθαρες και κατανοητές.

Προγραμματισμός  :  η μελέτη των μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς που δημιουργούνται από τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να κωδικοποιήσει και να αναπαραστήσει τις εμπειρίες μας.  Ο προγραμματισμός αναφέρεται σε εσωτερικές διαδικασίες και στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να επιλύουμε τα προβλήματά μας, να παίρνουμε αποφάσεις, να ενεργούμε και να έχουμε αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι αυτό.

Μέσω του NLP, συνειδητοποιούμε, γιατί ενεργούμε όπως ενεργούμε, πως σκεφτόμαστε, πως νοιώθουμε, πως αντιλαμβανόμαστε ότι μας περιβάλλει, πως ερμηνεύουμε την εμπειρία μας, πως τελικά επιλέγουμε, αυτά που επιλέγουμε.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του NLP, ερχόμαστε σε επαφή με τους εσωτερικούς μηχανισμούς δημιουργίας και αλλαγής, πεποιθήσεων και παραδοχών που μας εμποδίζουν, μας περιορίζουν και κατά συνέπεια μας αποπροσανατολίζουν από τους στόχους μας.

 

Τι μπορούμε να πετύχουμε με τον NLP.

 • Να έχουμε επίγνωση του αντιληπτικού μας συστήματος και την επίδραση που ασκεί στην αποτελεσματική επικοινωνία μας με τους άλλους, αλλά και στον ξεκάθαρο και συστηματικό τρόπο έκφρασής μας.
 • Να πετύχουμε την συναισθηματική μας εναρμόνιση, ώστε να διαχειριζόμαστε σκέψεις και συμπεριφορές βάσει των πραγματικών μας επιδιώξεων.
 • Να είμαστε ευέλικτοι, ώστε να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας και τη στάση μας στη ζωή και να κάνουμε, όλα αυτά που τώρα νομίζουμε ότι δεν μπορούμε.
 • Να εστιάζουμε τη σκέψη μας στο στόχο και το αποτέλεσμα και να κάνουμε τα πράγματα που ήδη κάνουμε, ακόμη καλύτερα.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε στον NLP, αφορούν :

 • Στρατηγικές δημιουργίας και τήρησης προσωπικής ανάπτυξης, δέσμευση και αποτελεσματικότητα.
 • Τεχνικές αναπλαισίωσης περιοριστικών πεποιθήσεων.
 • Τεχνικές αναγνώρισης των μη συνειδητών σημάτων επικοινωνίας.
 • Ανατροφοδότηση πληροφοριών .
 • Σύνθεση ενδυναμωτικών δηλώσεων.
 • Τεχνικές αποδοχής της αποτυχίας και αναγνώριση ευκαιριών για ανάπτυξη.
 • Αναγνώριση τυχόν φοβιών και ενδυνάμωση της ικανότητας να επιφέρουμε αλλαγές.
 • Εναρμονισμένη επαφή με τους άλλους, μέσω διαπραγματευτικών τεχνικών .
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο επίτευξης στόχων με μοντελοποίηση της επιτυχίας.
 • Διαχείριση αρνητικών καταστάσεων.

Σε ποιους τομείς χρησιμοποιούμε το NLP  ?

NLP  για αυτοβελτίωση και επίτευξη στόχων :  η εφαρμογή του NLP σε όλους τους τομείς της προσωπικής ανάπτυξης αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες και εντυπωσιακές εφαρμογές του.

NLP στις διαπροσωπικές σχέσεις :  η χρήση του NLP δυναμώνει τις σχέσεις μέσω της αυξημένης αντίληψης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων, λόγω βελτίωσης της επικοινωνίας και δυνατότητα διατήρησης της προσωπικής αυτονομίας.

NLP  για επικοινωνία και καριέρα :   με την εφαρμογή του NLP τελειοποιούνται οι ιδιαίτερες ικανότητες που ήδη κατέχουμε σαν επαγγελματίες και αναπτύσσονται σημαντικά δεξιότητες, όπως αυτές της διαπραγμάτευσης, της επικοινωνίας, της παρακίνησης άλλων ατόμων μέσω της έμπνευσης και της δημιουργίας.