Η ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου: Η ανάγκη για σύνδεση-επικοινωνία

Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε αναλύσει την ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου και έχουμε μιλήσει για ορισμένες επί μέρους ανάγκες. Έτσι κι εδώ, θα μιλήσουμε για την ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση και επικοινωνία. Ως εδώ, έχω καλύψει δημιουργικά όλες μου τις ανάγκες, αισθάνομαι ασφαλής, (ασφάλεια), έχω δράσει, έχω μάθει, (αλλαγή), έχω αναγνωριστεί (ξεχωριστότητα). Τώρα βλέπω πλέον...