Αυτογνωσία – Η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας

Αυτογνωσία – Η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας