Η ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου: Η ανάγκη για σύνδεση-επικοινωνία

Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε αναλύσει την ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου και έχουμε μιλήσει για ορισμένες επί μέρους ανάγκες. Έτσι κι εδώ, θα μιλήσουμε για την ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση και επικοινωνία. Ως εδώ, έχω καλύψει δημιουργικά όλες μου τις ανάγκες, αισθάνομαι ασφαλής, (ασφάλεια), έχω δράσει, έχω μάθει, (αλλαγή), έχω αναγνωριστεί (ξεχωριστότητα). Τώρα βλέπω πλέον...

Η ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου: Η ανάγκη για σημαντικότητα

«Μην σκαρφαλώνεις στην κορυφή για να σε βλέπει ο κόσμος. Ανέβα εκεί για να δεις εσύ τον κόσμο από ψηλά». – ΟSHO Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε αναλύσει την ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου και έχουμε μιλήσει για ορισμένες επί μέρους ανάγκες. Έτσι κι εδώ, θα μιλήσουμε για την ανάγκη του ανθρώπου για σημαντικότητα. Μόλις ο άνθρωπος αισθανθεί ασφαλής,...

Η ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου: Η ανάγκη της αλλαγής

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, ο άνθρωπος χρειάζεται να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Μόλις ο άνθρωπος αισθανθεί ασφαλής, όπως είπαμε και στο προηγούμενο άρθρο, τότε αυτόματα, δημιουργείται η ανάγκη να κινηθεί, να δράσει, να μάθει, να γνωρίσει, να παίξει, να χαρεί, να ερωτευτεί, να απολαύσει. Μέσα από αυτή την αέναη κίνηση, αλλάζει, εξελίσσεται, ΖΕΙ. Η ζωή...

Η ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου: Η ανάγκη για ασφάλεια

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο άρθρο, η πρώτη ανάγκη του ανθρώπου είναι αυτή της ασφάλειας. Κατά τον Maslow και την πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του ανθρώπου, η ασφάλεια είναι η βάση της. Εδώ, συναντάμε τις βιολογικές ανάγκες, όπως είναι η ανάγκη για τροφή, νερό, αέρα και ύπνο. Όταν κάποιος πεινάει, το μόνο που σκέφτεται είναι ένα...