fbpx

Τα προσωπικά μου πιστεύω για το coaching

Coaching : Μια τέχνη, φτιαγμένη από τη βιωμένη εμπειρία και την επιστήμη.

Το Coaching σαν ορισμός, αλλά και σαν πρακτική δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα πάντα. Δεν μπορεί να είναι το τέλος της γνώσης.

Αντίθετα, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία κατανόησης, διορθώνοντας την ακρίβεια της παρατήρησης και προσφέροντας, σε κάθε αναθεώρηση, μια νέα αρχή.

Κάθε προσέγγιση και κάθε επαγγελματίας που προσέφερε ιδέες και εργαλεία στο Coaching επηρέασε την ουσία του, επηρέασε τις αρχές, τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την πρακτική του. Κάθε νέα οπτική εμπλούτιζε το παράδειγμα και οδηγούσε σε μια, κάθε φορά, νέα αλήθεια, πλατύτερη από την προηγούμενη.

Κατά τη γνώμη μου, το Coaching πρωτίστως συμβαίνει, δεν είναι, προκύπτει ως εμπειρία, με συγκεκριμένη πλαισίωση και ερμηνεία, ανάμεσα τον Coach και τον Coachee. Τα δύο αυτά πρόσωπα λαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους, ο Coach είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και ο Coachee είναι καλά ενημερωμένος για το πλαίσιο.
Το Coaching είναι σχέση (relation) όσο και διεργασία (process). Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της επικοινωνίας, της σύνδεσης και της ανταλλαγής ανάμεσα στον Coach και τον Coachee. Η σχέση αποτελεί το λειτουργικό σύστημα του Coaching. Πάνω σε αυτό το σύστημα θα «τρέξουν» οι Coaching εφαρμογές, δηλαδή τα μοντέλα και οι τεχνικές.

Αυτά τα δύο επίπεδα συμβαίνουν ταυτόχρονα, παράλληλα και συντονισμένα. Από μόνο του το καθένα δεν έχει αποτέλεσμα. Αφενός, μια σχέση χωρίς στόχο και επεξεργασία είναι σαν έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα χωρίς προγράμματα, ο οποίος ανοίγει και κλείνει επιτυχώς. Αφετέρου, η στείρα εφαρμογή μοντέλων και η ανάγνωση ερωτήσεων είναι σαν ένα ακριβοπληρωμένο πρόγραμμα που δεν έχει κάπου να εγκατασταθεί. Η απρόσωπη χορήγηση μοντέλων στερεί από το άτομο την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στο μέλλον του και μοιάζει περισσότερο με κατανάλωση παρά με δημιουργία.

Ποιες είναι οι λέξεις-κλειδιά που κυριαρχούν;

Άτομο, εαυτός, όραμα, στόχος, σχέση, ολιστική προσέγγιση, δεξιότητες, εσωτερικές πηγές, αυτοανακάλυψη, αλλαγή, ανάπτυξη, κινητοποίηση, εστίαση στο μέλλον, εστίαση στη λύση, εστίαση στο αποτέλεσμα, δράση, ζωή, ενθουσιασμός, πίστη, αυτοδέσμευση, πειθαρχία, ευεξία, επιδόσεις, αυτόνομη μάθηση.

Συχνά, οι Coachees θέτουν στόχους, αλλά δεν προβαίνουν στην υλοποίησή τους, κι ενώ δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παραμένουν στάσιμοι.

Το κεφάλαιο κάθε ανθρώπου είναι τα αποθέματα δύναμης που έχει, όχι μόνο για να υπερβεί δύσκολες καταστάσεις, απογοητεύσεις, εσωτερική και εξωτερική κριτική, αλλά και για να νοιώσει αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση, απόλαυση και ολοκλήρωση. Μια σαφή αντίληψη του ποιος είμαι και ποιος μπορώ να γίνω.

Το κεφάλαιο όμως από μόνο του δεν αρκεί. Όπως κάθε κεφάλαιο, πρέπει να επενδυθεί, να αξιοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Ο δόκιμος τρόπος αξιοποίησής του είναι η ανάπτυξη ενός προσωπικού πλάνου. Έτσι, ο Coachee θα διοχετεύσει αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τα αποθέματά του για να αναλάβει συνειδητά το τιμόνι της ζωής του.

X