Τα προσωπικά μας πιστεύω για το Coaching

Τα προσωπικά μας πιστεύω για το Coaching

Coaching : συνεχής διαδικασία κατανόησης, διόρθωσης της προθίστερης παρατήρησης, αναθεώρησης και εμπλουτισμού της υπάρχουσας οπτικής, θέσπισης νέων κανόνων και αρχών, που οδηγούν κάθε φορά, σε μια νέα συνειδητότητα πιο διευρυμένη από την προηγούμενη.   Μια διαδικασία βιωμένης εμπειρίας πλαισιωμένης από την επιστήμη.

Ο Coach και ο Coachee, έχουν ξεκάθαρους και σαφείς ρόλους. : ο Coach είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και ο Coachee είναι καλά ενημερωμένος για το πλαίσιο και τη διαδικασία.

Η σχέση τους βασίζεται στην επικοινωνία, στη μεταξύ τους σύνδεση και ανταλλαγή και αποτελεί το λειτουργικό σύστημα του Coaching, που πάνω σ’ αυτό θα «τρέξουν» τα Coaching μοντέλα και τεχνικές.  Η επιτυχία του Coach είναι να δημιουργήσει ένα προσωπικό σύστημα επικοινωνίας των τεχνικών, ώστε ο Coachee έχοντας ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή, να ενθαρρυνθεί στη δράση του για την δημιουργία της επιθυμητής κατάστασής, έχοντας ένα στόχο τόσο ξεκάθαρο, όσο και το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί.

Κάποιοι Coachees έχουν επιθυμίες μεν, αλλά δεν προχωράνε στην πραγματοποίησή τους, οπότε δεν υπάρχει και αποτέλεσμα.  Υπάρχουν βέβαια, πολλές δικαιολογίες, που αφορούν δύσκολες καταστάσεις, απογοητεύσεις, κριτική εκ των έξω ή έσω και είναι αυτές που δεν του επιτρέπουν να έρθει σε επαφή με το μοναδικό του κεφάλαιο, τη Δύναμή του.

Θέτοντας στόχους και δημιουργώντας ένα πλάνο επίτευξης, ο Coachee θα διοχετεύσει αποτελεσματικά τις ικανότητές του, θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση και να φτάσει να κατακτήσει το πεδίο που λέγεται αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμός, ικανοποίηση και συνεπώς ολοκλήρωση.

Μόνο από αυτό το πεδίο μπορεί να έχει μια καθαρή αντίληψη του ποιός είναι και ποιός μπορεί, αν θέλει, να γίνει.

Ποιες είναι οι λέξεις-κλειδιά που κυριαρχούν;

Άτομο, εαυτός, όραμα, στόχος, σχέση, ολιστική προσέγγιση, δεξιότητες, εσωτερικές πηγές, αυτοανακάλυψη, αλλαγή, ανάπτυξη, κινητοποίηση, εστίαση στο μέλλον, εστίαση στη λύση, εστίαση στο αποτέλεσμα, δράση, ζωή, ενθουσιασμός, πίστη, αυτοδέσμευση, πειθαρχία, ευεξία, επιδόσεις, αυτόνομη μάθηση.