Κυνηγώντας τον εαυτό μου!

Κυνηγώντας τον εαυτό μου!

Ήταν ένα από εκείνα τα απογεύματα που γυρνώντας από τη δουλειά προσπαθούσα να σκεφτώ τι έκανα και τι δεν έκανα...